fbpx

Nasz główny cel to przygotowanie młodych ludzi do dorosłego życia.
Dlatego absolwenci Liceum Banacha w Chorzowie będą:

  • przygotowani do kontynuacji nauki, życia i pracy w świecie wymagającym wysokich kompetencji komunikacyjnych i cyfrowych;
  • posiadali umiejętności organizacyjne, potrafi skutecznie rozwiązywać konflikty i sytuacje kryzysowe;
  • otwarci na punkt widzenia innych i, wobec merytorycznych i rzetelnych argumentów, nie będą obawiali się zaakceptować argumentów drugiej strony;
  • potrafili radzić sobie zarówno z niepowodzeniami, jak i sukcesami;
  • pielęgnować narodowe wartości i tradycje w duchu poszanowania wartości i tradycji innych ludzi, grup społecznych, nacji i narodów;
  • aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym – będą świadomymi obywatelami Polski, Europy i Świata oraz aktywnymi członkami wspólnot lokalnych.