fbpx

Tomasz Sobisz

Admirator uczenia się przez całe życie – tego tradycyjnego i tego nowoczesnego, z wykorzystywaniem technologii cyfrowych. Zwolennik wolontariatu oraz bezpośrednich spotkań i rozmowy człowieka z człowiekiem.

Specjalizuje się w tworzeniu strategii komunikacyjnych, storytellingu oraz marketingu w social mediach. Prowadzi zajęcia z kreowania tekstu ze studentami kierunku Komunikacja promocyjna i kryzysowa na Uniwersytecie Śląskim.

Autor, koordynator i realizator przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych m.in.:

Wielcy Polacy – nieznani wynalazcy – cykl filmów o wielkich osobistościach nauki polskiej;
Creating SPACES for creativity – tworzenie przestrzeni dla kreatywności we współpracy z partnerami z Polski, Grecji, Turcji, Portugalii i Irlandii;
Brawo polski – cykl filmów promujących poprawną polszczyznę;
Więcej niż obraz – poczuj malarstwo wszystkimi zmysłami – projekt edukacyjny z obszaru sztuk wizualnych i malarstwa polskiego;
Akademia Liderów Dialogu Fundacji AGERE AUDE;
Młodzi dają radę! – dobre praktyki w partycypacji młodych obywateli w polityki miejskie na poziomie lokalnym i regionalnym;
Mówię i godom – projekt edukacyjny promujący kulturę śląska;
Between interaction and innovation – creating communication space in the digital world – projekt międzynarodowy we współpracy z uczelniami wyższymi z Litwy, Malty i Cypru oraz z Uniwersytetem Śląskim;
iNauczyciel – edukacja medialna i informacyjna jako narzędzie rozwoju zawodowego i osobistego nauczycieli – cykl szkoleń dla nauczycieli wzmacniających ich kompetencje cyfrowe;
Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna – Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka (4 edycje);
Dialog bez barier – LogoLAB – projekt międzynarodowy we współpracy z Uniwersytetem Śląskim i Uniwersytetem Arktycznym w Tromso (Norwegia);

Członek Zarządu Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE, Śląskiego Towarzystwa Marketingowego i Stowarzyszenie Nostra Patrumque Memoria – Historia na dotyk.
Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – filologia polska oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie – CSR. Strategia Odpowiedzialnego Biznesu.