fbpx

dr Sławomir Binek
fizyka

Moim priorytetem jest, aby moje zajęcia rozbudzały w uczniach kreatywność i ciekawość świata, dlatego wykorzystuję i rozwijam innowacyjne i interaktywne metody nauczania. Moja praca doktorska (2018) dotyczyła metod komputerowych w nauczaniu fizyki.
Jako nauczyciel mam doświadczenie w pracy i z uczniami ponadprzeciętnie zdolnymi,  i z tymi, którzy wymagają dodatkowego wsparcia i motywacji.