fbpx

Liceum Banacha – nowa jakość kształcenia

Liceum Banacha w Chorzowie powstało z potrzeby zmiany. Pandemia szczególnie mocno pokazała, że stare schematy nie działają w nowej rzeczywistości.
W Liceum Banacha skostniałe struktury i archaiczne metody zastępujemy współpracą z uczniem, z którym poszukujemy, doświadczamy i odkrywamy.
Chorzów to miasto uniwersyteckie, a to zobowiązuje do ciągłego podwyższania standardów nauki w nowoczesnej, europejskiej szkole.

Priorytety Liceum Banacha w Chorzowie to: 

Demokracja w edukacji

czyli partnerstwo między uczniem, a nauczycielem. Uczeń Liceum Banacha w Chorzowie nie jest u nas tylko wykonawcą poleceń, ale współpracuje ze swoimi mentorami. Ma też wpływ na to, jak funkcjonuje szkoła, a nawet na to, jak wyglądają sale lekcyjne. Liceum Banacha traktujemy jako miejsce, gdzie można swobodnie wymieniać myśli i poglądy.

Uczenie (się) przez działanie

czyli nauka umiejętności. Uczniowie Liceum Banacha w Chorzowie nie tylko przyswajają wiedzę, ale potrafią ją wykorzystać w praktyce. Pokazujemy konteksty i dajemy swobodę w podejmowaniu decyzji. Dzięki temu licealiści uczą się samodzielności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach i pracy projektowej.
Jak to robimy? M.in. poprzez zajęcia z praktykami i wyjazdy studyjne.

Integrowanie przedmiotów

czyli wykorzystanie oraz integracja wiedzy z różnych dziedzin. Projekty międzyprzedmiotowe realizujemy zarówno dla nauk ścisłych, jak i humanistycznych.

Indywidualne podejście do ucznia

czyli pomoc w rozwijaniu jego predyspozycji i zainteresowań. Nauczyciele wskazują licealistom możliwe ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego, ale kładą równocześnie nacisk na rozwijanie umiejętności życia w bardzo szybko zmieniającym się współczesnym świecie. Jest to możliwe dzięki spotkaniom z mentorami i wsparciu specjalistów
ds. komunikacji, psychologii i doradztwa zawodowego. 

Umiędzynarodowienie

czyli współpraca ze szkołami i instytucjami z zagranicy. Międzynarodowe projekty uczą tolerancji i szacunku do różnorodności. Dodatkowo podpatrujemy dobre praktyki
i wdrażamy je w Liceum Banacha.

Czas wolny

czyli elastyczne podejście do organizacji nauki. Planując zajęcia pamiętamy o tym, jak ważny jest odpoczynek. Dlatego w naszej szkole wprowadziliśmy naukę zdalną
w każdy piątek (niezależnie od pandemii), swobodny wybór zajęć dodatkowych oraz plan zajęć konsultowany z uczniami.