fbpx

dr Marta Margiel

Propagatorka idei uczenia przez działanie i doświadczanie w sektorze edukacji formalnej i pozaformalnej. Zwolenniczka edukacji outdoorowej oraz przygodowej. 

Politolożka i literaturoznawczyni, doktor nauk humanistycznych. Prowadzi zajęcia  z fundraisingu, pozyskiwania środków oraz zarządzania projektem ze studentami Wydziału Humanistycznego oraz Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego.

Ewaluatorka projektów  dydaktycznych i społecznych. Bardzo aktywnie działa w sektorze pozarządowym. Inicjatorka, autorka oraz koordynatorka wielu projektów edukacyjnych, w tym m.in.:

Praktyka czyni mistrza. Studenckie praktyki zawodowe w obliczu zmian prawnych, społecznych i gospodarczych,   projekt w partnerstwie zagranicznym, fundusze EOG, Program Edukacji;
Creating SPACES for creativity – tworzenie przestrzeni dla kreatywności we współpracy z partnerami z Polski, Grecji, Turcji, Portugalii i Irlandii. Program Erasmus+;
First Steps in Science. Program wspieranie uczniów wybitnie zdolnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej;
Leading to Learn Togheter. LELETO, projekt w partnerstwie zagranicznym, Sektor edukacji szkolnej. Partnerstwa strategiczne, Program  Erasmus +
Od Algorytmu do ZawodowcaMinisterstwo Cyfryzacji;
Nowa jakość edukacji – bezpieczeństwo wewnętrzne. NOJAK, fundusze EOG;
Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową. isce4school – Sektor edukacji szkolnej. Partnerstwa strategiczne,
Program Erasmus +
Matematyka od kuchni (Fundacja ORLEN);
Podróże kulinarne (Fundusz Inicjatyw Lokalnych);
Podkarpackie warsztaty ceramiczno-rękodzielnicze (Narodowe Centrum Kultury).

Członkini Zarządu Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE.