fbpx

dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof. UŚ

językoznawczyni, doktor nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Śląskiego, której zainteresowania związane są przede wszystkim z różnymi przejawami komunikacji społecznej, zarówno w odsłonie „analogowej”, jak i cyfrowej. Prowadzi m.in. wykłady oraz konwersatoria z zakresu lingwistycznej analizy tekstu, kultury języka polskiego, języka promocji, językoznawstwa pragmatycznego, analizy tekstu perswazyjnego i współczesnego języka polskiego. Prowadziła liczne wykłady i konwersatoria za granicą, m.in. na uniwersytetach w Berlinie, Bochum, Bratysławie, Preszowie, Bańskiej Bystrzycy, Belgradzie, Doniecku, Charkowie, Turynie, Chicago i Wilnie.

Wśród jej doświadczeń znaleźć można realizację międzynarodowych konferencji naukowych oraz koordynację projektów edukacyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, m.in.:

Projekt kariera… realizowanego w ramach programu POWER (NCBiR);
Uniwersytet Humanistów realizowanego w ramach programu POWER (NCBiR);
Between interaction and innovation – creating communication space in the digital Word realizowanego w ramach programu Szkolnictwo Wyższe. Partnerstwa strategiczne (ERASMUS PLUS)
Creating SPACES for creativity – tworzenie przestrzeni dla kreatywności we współpracy z partnerami z Polski, Grecji, Turcji, Portugalii i Irlandii (ERASMUS PLUS).

Prezeska Zarządu Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE.
Charyzmatyczna liderka i zaangażowana społeczniczka. Swoją pasję kreowania zmian przekazuje także studentom Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego.