fbpx

dr Beata Duda

Zgłębia tajniki wykorzystania najnowszych narzędzi cyfrowych w edukacji formalnej i pozaformalnej – nieustannie poszukuje inspiracji, śledzi trendy i sprawdza je w praktyce. W centrum jej zainteresowań jest kształcenie świadomych młodych ludzi, którzy będą potrafili twórczo wykorzystywać potencjał nowoczesnych technologii.

Zajmuje się badaniem przestrzeni komunikacyjnej z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi do analizy języka.
Doktor nauk humanistycznych. Prowadzi zajęcia z studentami kierunku Komunikacja promocyjna i kryzysowa oraz nowym kierunku – Komunikacja cyfrowa na Uniwersytecie Śląskim.

Społeczniczka, edukatorka, koordynatorka i realizatorka projektów społecznych i kulturalnych, w których ważną rolę pełniły narzędzia cyfrowe m.in.:

Between interaction and innovation – creating communication space in the digital world – projekt usprawniający komunikację między cyfrowymi tubylcami a cyfrowymi ;
Przedszkole z legendą – cykl edukacyjnych warsztatów kreatywnych dla najmłodszych;
Więcej niż obraz – poczuj malarstwo wszystkimi zmysłami – polisensoryczne i multimedialne lekcje malarstwa polskiego;
Akademia Liderów Dialogu Fundacji AGERE AUDE
Partycypacja w demokracji – działania na rzecz włączania młodych obywateli w działania prospołeczne;
Brawo polski – cykl filmów promujących poprawną polszczyznę;
Wybierz kulturę – z hejtem nie jesteś sobą – projekt edukacyjny skierowany do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych;
Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
Projekt kariera – rozwój kompetencji studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa.
Creating SPACES for creativity – tworzenie przestrzeni dla kreatywności we współpracy z partnerami z Polski, Grecji, Turcji, Portugalii i Irlandii.

Członkini Zarządu Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego. Współpracuje na bieżąco z konsorcjum CLARIN_PL oraz z przedstawicielami branży IT.