fbpx

Nowe media

 • Kreowanie komunikacji w social mediach
 • Tworzenie filmów i podcastów
 • Transmitowanie i relacjonowanie wydarzeń w social mediach
 • Programowanie stron internetowych

Nowa jakość

 • Demokracja w edukacji
 • Uczenie [się] przez działanie
 • Umiędzynarodowienie kształcenia
 • Indywidualizacja współpracy z uczniem
 • Czas na pasje… i wolny czas

Rozwój i bezpieczeństwo

 • Higiena cyfrowa – w Liceum im. Stefana Banacha w Chorzowie zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest wielostronny rozwój oraz bezpieczeństwo uczniów. Chcemy nie tylko kształcić w praktyce umiejętności cyfrowe i komunikacyjne, ale także wzmacniać poczucie bezpieczeństwa młodych ludzi.
 • Równowaga emocjonalna – Uczęszczając do naszego liceum uczniowie będą objęci wsparciem profesjonalnych psychologów oraz będą mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach i warsztatach wspierających ich równowagę emocjonalną.
 • Wsparcie psychologiczne i logopedyczne – dzięki wsparciu logopedycznemu uczniowie Liceum Banacha podniosą swoje kompetencje komunikacyjne i interpersonalne.
 • Zdrowie i aktywność fizyczna – istotne miejsce zajmować będzie także równowaga między dbałością o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz równowagą między światem cyfrowym a realnym, dlatego też jednym z naszych priorytetów jest promowanie postaw prozdrowotnych oraz zachęcanie do świadomego korzystania z nowoczesnych technologii.

Nauczyciele i edukatorzy

Kadra Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Chorzowie to nauczyciele z pasją, otwarci na nowe rozwiązania w dziedzinie edukacji. Wśród naszych edukatorów są zarówno przedstawiciele kadry akademickiej Uniwersytetu Śląskiego, native speakerzy, jak również podcasterzy, twórcy materiałów filmowych i praktycy z zakresu tworzenia stron internetowych i treści w mediach społecznościowych. 

Uczeń Banacha

 • Jest aktywny i przedsiębiorczy
 • Jest gotowy na zmianę
 • Potrafi pracować w zespole
 • Szanuje poglądy i wartości innych
 • Sprawnie porusza się w świecie cyfrowym
 • Kreuje rozwój szkoły
 • Jest odpowiedzialny i zaangażowany
Uczniowie Liceum Banacha podczas lekcji online

Patron szkoły
Stefan Banach (1892-1945)

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych naukowców polskich na świecie. Wybitny matematyk, autor ponad 60 prac naukowych, twórca licznych twierdzeń o fundamentalnym znaczeniu dla wielu działów matematyki. Współtwórca i najbardziej znany przedstawiciel Lwowskiej Szkoły Matematycznej. Nauczyciel akademicki posiadający niezwykłe kompetencje dydaktyczne i komunikacyjne. Wielki patriota.

 „Banach uporządkował serię odkryć, które poczyniono w światowej matematyce w wieku XIX. Stworzył dla nich wspólną płaszczyznę i zapoczątkował jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi matematyki w XX wieku: analizę funkcjonalną. Teoria przestrzeni Banacha na wiele lat zdominowała matematyczny krajobraz. Dość powiedzieć, że nazwisko Banacha jest do dziś drugim po Euklidesie najczęściej przywoływanym nazwiskiem w matematyce powszechnej.”

prof. Roman Duda
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego (1995-1999)

Idea szkoły [od] nowa

Misja szkoły

Budowanie potencjału intelektualnego młodego człowieka umożliwiającego mu stały rozwój oraz świadomą i twórczą adaptację do realiów współczesnego
i przyszłego świata.

Wizja szkoły

Najlepsza przestrzeń, gdzie młody człowiek i nauczyciel, poprzez wspólne poszukiwanie i doświadczanie, budują zasoby wiedzy i umiejętności, czerpiąc radość z nauki.

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Chorzowie zostało powołane do życia przez ludzi, dla których edukacja to nie tylko zawód, ale i misja, i pasja. Po wielu latach doświadczeń w kreowaniu dydaktyki akademickiej i realizowaniu wielokierunkowych przedsięwzięć w edukacji formalnej i nieformalnej, podejmujemy wyzwanie tworzenia nowych jakości we współczesnej, polskiej szkole.

Założyciele szkoły


Partnerzy fundacji i szkoły

Kontakt

Szkołę prowadzi

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha
ul. 3 Maja 22, 41-500 Chorzów

Na wszelkie pytania odpowie Magdalena Pyrczak
tel. +48 784 364 830
email. sekretariat@spatia.pl

Jesteśmy w sercu Metropolii